18 januari 2021

Tilburg University zet uitdagingen om in ontwikkelingen – Piet van Ierland

Piet van Ierland vertelt over de gevolgen van de pandemie op zijn vakgebied.

Zeker in het onderwijs, waar normaal gesproken duizenden studenten fysiek samenkomen op de campus, is er sinds maart enorm veel veranderd. Wetenschappers die andere onderzoeken gaan doen, docenten die hun vak anders moeten invullen, internationale studenten die niet naar Nederland kunnen komen: het zijn slechts enkele gevolgen van de pandemie voor de universiteit. Naast deze uitdagingen, zijn er zijn ook een aantal mooie ontwikkelingen. Hoe gaat een marketing- en communicatieafdeling daar mee om? Dit kan Piet van Ierland, directeur Marketing & Communicatie, als geen ander uitleggen.

We stellen Piet eerst aan je voor. “Ik praat altijd over mijzelf als marketing- én communicatieprofessional”, vertelt hij als we vragen wat het communicatievak voor hem zo mooi maakt. “Het is niet voor niets dat die twee vakgebieden meestal bij elkaar georganiseerd worden. Wat mij persoonlijk aanspreekt aan MarCom is het persoonlijke contact en de verbinding met je doelgroepen. Ik vind het mooi om in contact te blijven met de buitenwereld en te horen wat daar leeft, zodat we kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, in de breedste zin van het woord.”

“Ik geef leiding aan een groep van honderd professionals. In het begin van de pandemie moest onze belangrijkste propositie, onderwijs op de campus, van de een op andere dag stoppen. Campusonderwijs is zoveel meer dan hoorcolleges alleen. Het is elkaar ontmoeten, de dialoog aangaan, samen vraagstukken oplossen. Het is een essentieel deel van het leerproces. Nu moesten we naar online. Onze taak was om duidelijk uit te leggen aan alle doelgroepen, medewerkers en studenten wat we gingen doen. Weliswaar bestond de techniek al, maar nu moesten we meteen om. Dat lukte binnen een paar dagen.”

Een mooi een spannend vak
“De persconferenties waren iedere keer ’s avonds. Vaak zaten we daarna tot twaalf uur ’s avonds onze boodschap nog aan te passen, zodat ’s ochtends iedereen wist wat de bedoeling was. Dat gaf ook een kick, al die energie in het team. Het maakt ons vak spannend en mooi, in deze tijd kun je echt veel betekenen.”

“Crisiscommunicatie was ons eerste hoofdthema. Onze focus bij marketing & communicatie ligt daarnaast op voorlichtingsactiviteiten, ook daarin is veel veranderd. Open dagen, evenementen en lezingen moesten een andere vorm krijgen. Diploma-uitreikingen, promoties van onze hoogleraren en zelfs officiële bijeenkomsten zoals de opening van het studiejaar: alles moest online. Hoe geven we dat vorm? Dat was het tweede vraagstuk. Het derde thema was kijken hoe we de verbinding met onze community konden vormgeven.”

“Nu we alweer wat langer thuiswerken, missen we het menselijke contact op de campus. We hebben daarom onder andere een buddysysteem in het leven geroepen, om de ‘privépersoon’ buiten het werk om te vragen hoe het écht met elkaar gaat. Er is bijvoorbeeld ook een activiteitenprogramma met sport en wandelingen voor studenten en medewerkers voor rond de kerstdagen, en er is een interactieve talkshow over zaken die de hele campus aangaan. Dat werkt heel goed.”

Het is niet alleen een uitdaging geweest.
“Evenementen zijn nu tijd- en plaats onafhankelijk, wat ertoe leidt dat meer mensen het evenement kunnen bijwonen, in plaats van die eeuwige lezingen van professoren in een aula, gevolgd door een receptie”, vertelt Piet lachend, waar hij aan toevoegt dat hij natuurlijk wat chargeert.

“We merken ook dat sommige studenten het veel prettiger vinden dat zij nu online hoorcolleges krijgen; ze kunnen die op hun eigen tempo volgen, wat de focus ten goede komt. Die hybride vorm blijft. Al hopen we natuurlijk wel dat we snel weer meer capaciteit mogen ontvangen op de campus. Daar leren we het meest.”

“We leren veel van deze crisis. We hadden vijfjarenplannen liggen op het gebied van digitalisering in het onderwijs. Die plannen waren ineens binnen twee weken gerealiseerd, door de urgente situatie. Waarschijnlijk gaan we over een flink aantal jaren terugkijken en zeggen dat deze crisis ons ook heel veel heeft gebracht. We hebben gewoontes doorbroken met elkaar. Zowel op inhoud als op samenwerking.”

Ik zoek een professional