6 februari 2024

Wil jij aan de slag als communicatieadviseur bij een gemeente?

Pam van den Boogaard | Vaste LICHT Professional

Als communicatieadviseur bij een gemeente heb je de kans om directe impact te hebben op het leven van inwoners. Je speelt een cruciale rol in het opbouwen van transparante en effectieve communicatie tussen de overheid en haar inwoners. Het communicatievak bij een gemeente is bovendien continu in beweging. De rol van de overheid verandert en daarmee ook die van de communicatieadviseur. Daardoor zijn er nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden die op het bord van communicatieadviseurs liggen. In dit artikel gaan we in op 5 zaken die goed zijn om te weten, als jij wilt gaan starten als communicatieadviseur bij een gemeente.

Participatie vraagt om een nieuwe benadering
Als communicatieadviseur bij een gemeente krijg je steeds vaker te maken met niet alleen communicatie, maar ook participatievraagstukken. Ook door de invoering van de omgevingswet wordt het steeds belangrijker dat inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke instellingen deel kunnen nemen aan beleid- en besluitvormingsprocessen. Dit vraagt ook om een andere benadering van de communicatieadviseur. Je bent steeds vaker bezig met luisteren en informatie ophalen.

Omgevingsbewustzijn is essentieel
Een gemeente is een complexe omgeving met talloze in- en externe stakeholders. Naast het college en de raad, is samenwerking met diverse ketenpartners in de stad erg belangrijk. Als communicatieadviseur is het van cruciaal belang om omgevingsbewust te zijn. Bij grootschalige projecten kan het daarom helpen om met de Factor C methode alle belanghebbenden in kaart te brengen. Zo heb je aan de voorkant helder wie er wanneer in het proces geïnformeerd of betrokken moet worden om het project tot een goed einde te brengen.

Inclusieve en toegankelijke communicatie
Overheidsinstanties hebben een enorm diverse doelgroep waarnaar zij communiceren. Des te belangrijker dus dat je als gemeente inclusief en toegankelijk bent in je communicatie. Zoals het gebruik van begrijpelijke taal. Maar het is ook noodzakelijk dat overheidsinformatie voor iedereen toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan: social video’s met ondertiteling en animaties met voice-overs voor mensen met een audio- of visuele beperking. Maar ook de website van de gemeente moet wegtoegankelijk zijn. Dit houdt in dat de website zo is ingericht dat iedereen de mogelijkheid heeft om door de website te navigeren. Of had je al gedacht aan het gebruik van voldoende kleurcontrast bij het ontwerp van nieuwe communicatiemiddelen? Zodat mensen die kleurenblind zijn de informatie ook volledig meekrijgen. Allemaal zaken waar je als communicatieadviseur bij voorbaat al rekening mee houdt.

Van zenden naar interactie
Gemeentelijke communicatie gaat vandaag de dag niet meer over het zenden van informatie. Het draait vooral om het inspelen op vragen en behoeften van inwoners, ondernemers en bedrijven. Om deze interactie te stimuleren, worden omgevingsanalyses belangrijker. Het ophalen en analyseren van informatie uit de stad stelt communicatieadviseurs namelijk in staat om beter in te spelen op de behoeften en verwachtingen van de stad. Steeds meer gemeenten werken daarom met een newsroom.

Crisiscommunicatie in noodsituaties
Wist je dat gemeenten ook een cruciale rol hebben als het gaat om crisiscommunicatie bij noodsituaties zoals branden, rampen of (volksgezondheids)crises? Als communicatieadviseur werk je dan samen met de veiligheidsregio. Hier ben je bezig met omgevingsanalyses maken, het verstrekken van actuele informatie (over de crisis) en het verzorgen van perswoordvoering. Zo zorg je er samen voor dat inwoners op de hoogte zijn van actuele en juiste informatie.

Kortom, je takenpakket als communicatieadviseur bij een gemeente is heel divers. De rol verandert voortdurend en brengt (nieuwe) uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Communicatieadviseurs spelen een sleutelrol in het opbouwen van betrokkenheid en begrip tussen de gemeente en haar inwoners. Enthousiast geworden na het lezen van dit artikel? Neem vooral contact met ons op!

Pam van den Boogaard
Vaste LICHT Professional sinds november 2023

Ik zoek een professional