18 januari 2021

Communicatie in positie, juist ook intern – Marieke Stuart

De coronacrisis bracht Marieke en haar team veel druk en werklast, maar ook een goede positionering van het vak.

De politie is een organisatie die gewend is om met crises om te gaan. Zo ook op communicatief gebied. Maar eentje van deze omvang? “Die impact hebben we in het begin ook niet kunnen voorspellen,” vertelt Marieke Stuart (44), Hoofd Communicatie bij de politie in de eenheid Zeeland West-Brabant. “Corona vroeg vooral om veel interne communicatie. Dat was in deze situatie anders dan bij ‘normale’ crises die we in ons werk tegenkomen.”

Communicatie binnen de politie draagt vaak direct bij aan het operationele proces. Marieke: “We vangen er zelfs boeven mee, in de vorm van opsporingscommunicatie. “We zitten als communicatie-afdeling dus heel dicht bij de operatie. Daar houd ik van. We doen ertoe en zijn niet het sluitstuk van het proces, maar een bepalend onderdeel van het geheel. En dat is nu tijdens corona ook enorm belangrijk gebleken. Juist ook intern.”

Intensiveren van communicatie
Door mensen vrij te maken en een crisisteam op te zetten toen de coronacrisis aanbrak, intensiveerde Marieke de interne communicatie binnen de eenheid Zeeland West-Brabant. “We zetten vooral in op instructie-communicatie, zodat collega’s wisten: ‘hoe moet ik de coronaregels handhaven?’ Het lastige bij de politie is dat we vooraan in de linie staan, maar tegelijkertijd ook ‘mens’ zijn. Daar moet je in communicatie nu meer dan ooit aandacht voor hebben. Continu. We gingen dus verder dan taakgericht communiceren en voegden ook een persoonlijke noot toe. Dit deden we door intern meer ‘storytelling’ in te zetten: ervaringen en gevoelens van de mens in het politiepak.”

Glans
“Een crisis verbindt en dat gold ook voor ons team: we moesten aan de bak en iedereen zette zijn schouders eronder. Al snel werden digitale middelen meer dan ooit toegepast. Het is niet ideaal, maar kan dus allemaal wel. Ook geeft het mogelijkheden om intern op een snelle manier grote groepen te bereiken en deze mensen, met minder reisbewegingen, bij elkaar te brengen. Efficiënt en het geeft meer ruimte in de agenda. Wat ik wel lastig vind, is dat ons vak vaak echt tot glans komt wanneer je live kunt sparren met elkaar. Ik merk dat de hele afdeling dit menselijk contact mist. In contact staan is het belangrijkste in ons vak. Die glans krijg je pas echt weer terug als je veel dingen gezamenlijk kunt doen. Het maakt wel dat ik enorm trots ben op wat het team (digitaal) heeft neergezet en hoe zij met alles omgaan.”

Temporiseren ontwikkeling
“Ik maak me zorgen over de samenleving die in de toekomst enorm onder druk komt te staan. Dit werkt door op de politie en uiteindelijk dus ook op ons communicatieteam. We willen met ons team groeien van een vraag-gestuurde afdeling naar een team dat werkt vanuit eigen regie. Corona vraagt dat je je ambities bij stelt: we hebben onszelf moeten temporiseren in onze eigen ontwikkeling. Dat is lastig. Vooral omdat iedereen zo veel productie gedraaid heeft en ik ze ook gun om met eigen initiatieven bezig te zijn. Ik probeer mijn eigen zorgen en kwetsbaarheid ook te delen, zodat we daar in ieder geval samen over in contact blijven.”

Positie innemen
Als corona iets laat zien, is het dat het communicatie-vak urgenter is dan ooit, vindt Marieke. “Dat is echt een groot effect van deze crisis. De situatie vraagt meer dan ooit dat een communicatieprofessional positie inneemt. Als communicatieprofessional ben je belangrijker geworden in het proces en dien je meer sturend zijn in de keuzes die gemaakt worden. Dat vraagt dat je stevig in je schoenen staat en een portie lef bezit, maar ook dat je jouw standpunt onderbouwd. Denk aan sterke omgevingsanalyses, sentiment wat je meet en door oog te hebben voor mensen in en rondom je organisatie. Laat maar zien dat je meer bent dan alleen een adviseur.”

Ik zoek een professional