12 september 2023

Samenwerking met Brainport voor Elkaar

Brainport voor elkaar heeft een prachtig doel: dat iedereen meedoet in onze samenleving, ongeacht afkomst of opleidingsniveau. We kunnen en moeten elkaar vooruit helpen, want iedereen is belangrijk. In de Brainport regio werken we samen, simpelweg omdat we dan het meest bereiken. Brainport voor elkaar wil daarom de krachten bundelen. Maatschappelijke organisaties, overheden, onderwijs én bedrijven.

Brainport

We zijn trots op deze samenwerking. Mooi dat we met LICHT actief gaan bijdragen en meedoen met de missie om kansengelijkheid in onze regio te vergroten.