LICHT op mijn klus – Isabelle Prohn

Provincie Noord-Brabant; Project: SmartwayZ.NL
Complexiteit doorgronden en behapbaar maken. Mensen in hun kracht zetten. Én beweging creëren. Dat is wat ik als teamleider communicatie doe bij SmartwayZ.NL. Ik vind het geweldig dat ik de kans heb om langere tijd te bouwen aan de positionering en communicatiekracht van dit innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland.

Toeval?
Op een mooie zondag wist ik het zeker: ik wilde weer langere tijd aan een strategische opdracht werken en daarbij een klein team aansturen. En op maandag ging toevallig de telefoon. Stefanie. Na een kop koffie en snel schakelen, had ik een week later een sollicitatiegesprek bij SmartwayZ.NL. En dat bleek echt een schot in de roos. Inmiddels zijn we heel wat maanden verder. En zijn mijn wensen meer dan uitgekomen.

Plezier, vernieuwing en resultaat
In de complexe communicatie- en verandertrajecten waarin ik werk, komen vaak diverse disciplines en culturen samen. Dat is bij SmartwayZ.NL niet anders. Onder andere verkeerskundigen, innovatiepartners, overheden (van gemeente tot ministerie) en start-ups werken samen binnen dit programma. En dat levert interessante communicatieopgaven op.

Ik kan en wil deze opgaven maar op een manier aanpakken; met plezier, vernieuwing en resultaat. Want dat is waar ik energie van krijg. Mijn ervaring met Deep Democracy, project- en stakeholdermanagement komen daarbij goed van past. En mijn voordeel is dat ik nieuwsgierig ben, snel schakel en ook in een turbulente omgeving mijn weg weet te vinden. Zo hoop ik bij te dragen aan een omgeving waarin mensen het beste uit zichzelf halen, geïnspireerd worden en kunnen inspireren.

De corporate communicatiestrategie
Na ruim een jaar bouwen – en tegelijk de winkel openhouden – heeft SmartwayZ.NL een heldere corporate communicatiestrategie. Daarin onderscheiden we drie kerndoelen: inspireren, versterken en samenwerken. Via de corporate communicatie dragen we bij aan het lange termijn denken (toekomstvisie), delen we kennis en zetten we de spotlight op de resultaten van de SmartwayZ.NL aanpak. We versterken het (communicatie)netwerk door een cultuur van wederkerigheid te creëren. Dat betekent concreet: persoonlijk contact en een open houding, kennis delen, elkaar ondersteunen waar nodig én handelen in het gemeenschappelijk belang. Daarnaast geeft het team communicatie binnen de diverse Smart Mobility projecten projectadvies. De focus daarbij ligt op het zorgen voor waardevolle interne communicatie, afstemming én het tijdig signaleren van kansen voor impactvolle externe communicatie.

Show, don’t tell
Beleidsplannen zijn er bij de overheid al genoeg. Daarom is mijn aanvliegroute: Show, don’t tell. Natuurlijk werk ik met een strategie, begroting en kwartaalrapportages. Maar ik heb ook de vrijheid gekregen om adaptief te zijn. Zo kan ik met mijn team inspelen op de kansen en risico’s die wij, of onze partners, zien. En hebben de ruimte om binnen het programma nieuwe communicatievormen te introduceren. Denk bijvoorbeeld aan een reeks podcasts of een vijfdaags online event met workshops en live webcasts. Zo stellen we, stap voor stap, onze collega’s en partners in staat om een eigen hoofdstuk of paragraaf toe te voegen aan het SmartwayZ.NL verhaal. En daar ben ik trots op. Wat een geweldige klus!
Kijk ook eens op www.smartwayz.nl


Isabelle Prohn