LICHT op mijn klus – Alex Anneveldt

In januari 2020 begon ik aan mijn opdracht bij HAS Hogeschool in Den Bosch. De Has had recent een herinrichting doorgevoerd waarbij de primaire activiteiten (onderwijs, onderzoek en valorisatie) in vier marktveldclusters werden onderverdeeld. Deze ontwikkeling leidde tot de noodzaak een stevig marketing– en communicatiebeleid te formuleren. Thema’s die daarbij centraal stonden waren de positie en verantwoordelijkheid van de afdeling, merkpositionering en de ontwikkeling van een meerjaren-strategie, efficiënter werken, prioriteiten stellen en manier van taken uitvoeren.

Toen ik aan mijn ‘missie’ begon, had ik niet kunnen bedenken onder welke omstandigheden ik deze klus ging klaren. Gelukkig zat ik de eerste twee maanden nog op locatie. Ik maakte persoonlijk kennis met collega’s en ik kon in korte tijd een heldere analyse geven en aanpak uiteenzetten. Maar bedreigd door het coronavirus, zag de wereld er al snel anders uit. De scholen gingen dicht, het onderwijs moest online, veiligheid en gezondheid stond voorop, net als het voorkomen van studievertraging of inboeten op onderwijskwaliteit.

In no time vulde mijn agenda zich met crisiscommunicatie. Als hoofd Marketing & Communicatie vormde ik samen met het College van Bestuur het crisismanagementteam. Er kwam een taskforce communicatie, een crisiscommunicatieteam en een back-up team. Op piekmomenten werkten we in ploegen en in het weekend. E-mailings, website, Q&A’s, socials en webinars waren belangrijke instrumenten in de informatievoorziening. Tegelijkertijd wilden we er zeker van zijn dat je niet alleen zendt over wat belangrijk is, maar juist aandacht hebben voor wat er leefde bij onze doelgroepen en in de maatschappij. Via MS Teams hielden we dagstarts, zodat we snel konden schakelen en tegelijkertijd ook op het sociale vlak goed met elkaar verbonden bleven. Het was hartverwarmend om te zien dat de coronacrisis het beste in collega’s naar boven haalt. Has Hogeschool heeft vele crisistoppers die van meet af aan de schouders eronder hebben gezet om er het beste van te maken. Korte lijnen en vakkundige mensen om mee samen te werken zorgden ervoor dat we in korte tijd hele mooie resultaten konden laten zien.

Een nieuw evenwicht
Als de crisis iets naar voren heeft gebracht dan is het wel de positieve impact van prettig samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Midden in alle hectiek hebben we gezocht naar een nieuw evenwicht tussen enerzijds de coronacommunicatie en anderzijds de realisatie van onze ambitie en doelen. Samen met de afdeling ben ik gaan werken aan het marketing- en communicatiebeleid. Door het gezamenlijk belang goed te benoemen, de strategie helder en simpel te houden en daar continue met elkaar op terug te pakken en aan te werken, heb ik de afdeling en organisatie goed mee kunnen krijgen in de beweging die we wilden maken.

Ik begon te bouwen aan een agile afdeling met vier scrumteams die zelfstandig een aantal deelgebieden managen. We gingen prioriteren, maakten een strategisch marketing en communicatie frame, richtten onze basis communicatieprocessen in volgens de Lean-methodiek, werkten verschillende journeys uit en overleggen zoals de weekstart en de stand-up kregen een vast doel en format. Nieuwe dingen doen zorgde ervoor dat we het volhielden en ook energie opdeden. Talenten kwamen tot bloei en we stonden stil bij de successen die we behaalden. Bijvoorbeeld een verdubbeling van aantal (online) bezoekers van de HAS Expo, of een stijging van +20% op het aantal aanmeldingen voor het studiejaar 20/21. Slechts twee van de vele voorbeelden die ik kan noemen. Met onze meerjarige marketing- en communicatiestrategie en heldere verbindende communicatie in tijden van crisis hebben we onze toegevoegde waarde kunnen laten zien. Zo dragen we bij aan de koers en organisatiedoelen van de HAS en de sociale en economische impact die dat heeft. Ik heb een mooie basis kunnen leggen voor de afdeling om de komende jaren op verder te bouwen.

Trots op en dankbaar ben ik voor hetgeen we met elkaar bereikt hebben. De enorme inzet van de collega’s binnen en buiten het team, het vertrouwen en steun van het College van Bestuur. En natuurlijk voor de match die Stefanie van LICHT heeft gemaakt. Stefanie en haar collega’s kijken heel goed naar het vraagstuk van de opdrachtgever en wie daarvoor de juiste persoon is om het verschil te maken. Dat levert altijd bijzondere ontmoetingen en mooie samenwerkingen op. Daar word ik iedere keer weer enthousiast van.


Alex Anneveldt
LinkedIn