Een blik op politiewerk

Eline Sigmans, Vaste LICHT Professional | Politie Zeeland West-Brabant

Mijn eerste klus voor LICHT. En wat voor een! Ik kwam terecht bij de politie, om precies te zijn in de Eenheid Zeeland West Brabant en dat was een schot in de roos. Het voelt zo gaaf om hier te werken. Ik heb de organisatie altijd al interessant gevonden. De diversiteit aan opdrachten bij LICHT heb ik nodig, hierdoor blijf ik mezelf triggeren. Daarnaast kan ik alles wat ik in een opdracht leer weer meenemen naar de volgende. De opdracht bij de politie smaakt naar meer!

Verbindingen maken
Binnen de Eenheid Zeeland West Brabant spelen er op dit moment heel veel interne deelprojecten. Bij al deze projecten gaat het in de basis om het verbeteren van het politiewerk. Mijn taak was om de gemeenschappelijke deler van deze projecten te onderzoeken en te vertellen. Deze uitdaging voer ik samen met een beleidsadviseur en portefeuillehouder uit onder de naam: Blik op Politiewerk.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het wel!
Wij kijken vooral waar we verbinding tussen de projecten kunnen maken. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Waar overlappen de projecten elkaar en wat kunnen we daarover communiceren? Wij richten ons op de inhoud van het project. Door storytelling nemen wij onze medewerkers mee in deze projecten, ook om begrijpelijk te maken wat er allemaal speelt – dat is nogal wat. Het draait dus allemaal om hét verhaal. Ik was nog niet zo ervaren op het gebied van storytelling, maar vind het erg interessant. Daarbij is mijn motto: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het wel!

Uitdagingen
Zoals bij elk project komen er uitdagingen op je pad. Zo hebben politiemensen al veel veranderingen meegemaakt en staan ze daar niet altijd om te springen. Hoe bereiken wij al onze ruim 3500 medewerkers in de eenheid? Kortom, werk aan de winkel!

Hét verhaal
De strategie van Blik op Politiewerk was al bepaald door enkele collega’s. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met het opstellen van een communicatie plan. Zoals eerder aangehaald, is de rode draad daarbij het vertellen van een verhaal om aansluiting te vinden bij de belevingswereld van onze politiemensen. Geen project- of procescommunicatie, maar het ‘waarom’ achter een project vertellen. Ik haal verhalen op bij collega’s op straat en in de verschillende districten en diensten. In deze verhalen verwerk ik de boodschap van Blik op Politiewerk en zo wordt het een verhaal van en voor iedereen. Deze verhalen delen wij op intranet, in de vorm van artikelen en informatiepagina’s, of we maken filmpjes. Wij zorgen dat leidinggevenden op de hoogte zijn van ons verhaal en geven hen tips, zodat zij Blik op Politiewerk op de werkvloer verder kunnen brengen, doorgeven en uitdragen. Dat is een voorbeeld van lijncommunicatie. In een grote organisatie zoals de politie is het belangrijk om verschillende middelen in te zetten, zodat je veel medewerkers bereikt.

Een mooi voorbeeld van zo’n verhaal is het verhaal over een jeugdagent in Tilburg. Tijdens de Ramadan waren er in het Westerpark in Tilburg altijd veel jongeren op straat die voor overlast zorgden. In de (digitale) wandelgangen hoorde ik dat de agent ervoor gezorgd heeft dat deze jeugdoverlast over de jaren niet meer plaats vindt. Dit mooie resultaat behaalde zij door op een andere manier te werken dan de politie gewend is: ze keek naar de oorzaak van het probleem, ging in gesprek met de jongeren en partnerorganisaties in de omgeving en bedacht gezamenlijk een plan. Dit paste goed bij het gedachtegoed van ons project Blik op Politiewerk. In een video heb ik haar laten vertellen over deze manier van werken, hoe ze het aangepakt heeft, tegen welke hobbels ze aanliep en heb ik een netwerkpartner aan het woord gelaten. Dit om collega’s te inspireren hoe het ook kan.

De inhoud is belangrijk!
Je ziet vaak dat projectleiders graag de naam van het project communiceren: ‘want dan weet iedereen wat je bedoelt.’ Maar dat heeft totaal geen meerwaarde, zeker omdat er zoveel projecten lopen. Het gaat uiteindelijk om het resultaat. Daarmee informeer, instrueer en motiveer je medewerkers. Het gaat om de inhoud van het project, niet om de naam. Dat heeft wel voor wat wrijving gezorgd af en toe. LICHT heeft mij hier goed bij geholpen. Door te sparren over dit soort vraagstukken, werd ik nog zelfverzekerder en kon ik stevig adviseren richting projectleiders.

Communicatie moet kloppen
Ik vind het belangrijk dat de communicatie klopt! Dat wil zeggen dat het aan moet sluiten bij een strategie. Maar ook de uitvoering moet naadloos passen in het verhaal. Pas dan breng je je boodschap echt over!

Ook aan de slag als vaste LICHT professional?
Wil je werken in mooie organisaties en aan uitdagende projecten? Daarnaast vinden wij kennisdeling erg belangrijk en kom je terecht in een hechte club met gezellige collega’s. Solliciteer dan, via onze website, als vaste LICHT Professional!

Portret Eline Sigmans - Vaste LICHT Professional
Eline Sigmans