Video LICHTsessie Design Thinking

Op 2 november 2017 hebben wij weer een succesvolle LICHTsessie gehad samen met een groep directeuren marketing en communicatie vanuit gemeentes, onderwijs en de zorg. Tijdens deze sessie hebben ervaren wat Design Thinking kan brengen door te “spelen” met LEGO PLAY. Design thinking is een manier van innoveren waarbij de mens centraal staat. Het integreert de menselijke behoeften met enerzijds technologische mogelijkheden en anderzijds noodzakelijke elementen die nodig zijn voor een succesvolle business case. Er was een fijne dynamiek, herkenning en mooie ontmoetingen. Bijgaand filmpje geeft een leuke impressie van de avond

Dank aan Benjo van den Boorgaard en Kees Froeling van Studio.Why voor hun passie en enthousiasme.