Teammanager Communicatie (32-36u) – Bernhoven – Uden

In het kort

Een gedreven en ervaren Teammanager Communicatie, die kwalitatief en professioneel vanuit zijn of haar vak en competenties wil bijdragen aan de goede atmosfeer van Bernhoven en het team communicatie, dát zoeken we.  

De functie

Als teammanager van de afdeling Communicatie ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van het beleid op het gebied van communicatie, zowel intern als extern, ontwikkel je de daarbij behorende strategie en werkplannen en coördineer je de uitvoering ervan. De afdeling Communicatie bouwt aan en beschermt de reputatie van Bernhoven. 

Je bouwt voort op de strategie van het ziekenhuis, vertaalt dit naar een positionerings- en communicatiestrategie en bent in staat om deze verder door te vertalen naar innovatieve, effectieve communicatievormen. 

Je geeft integraal leiding aan het team Communicatie, bestaande uit vier professionals, verdeeld over verschillende aandachtsgebieden. Je legt verantwoording af aan de manager Strategie, Beleid en Bestuur, je rapporteert functioneel aan de Raad van Bestuur. Ook onderhoud je uitstekende contacten met de medische staf, met de overige stafdiensten en met de medisch leiders en managers zorg en bedrijfsvoering van de diverse organisatieonderdelen, zodat jij en de afdeling communicatie voldoende draagvlak hebben binnen de organisatie. 

Wat ga je doen?

Doorontwikkelen van het team Communicatie en versterken van de regierol van het team, zodanig dat er een optimale bijdrage geleverd wordt aan het verwezenlijken van de organisatiedoelen, de ambities, de profilering en de positionering van Bernhoven (uit liefde voor mensen creëren we samen de allerbeste gezondheidszorg). 
Als meewerkend voorman/-vrouw leidinggeven aan het team en het creëren van een stimulerend werk- en leerklimaat, waardoor de medewerkers worden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen als communicatie professional en hun beste en mooiste werk te leveren. Hierbij werk je mensgericht, ken je de drijfveren van het team en stimuleer je ondernemendheid. 
Vormgeven aan een communicatiestructuur, waarbij buiten naar binnen wordt gehaald en interne informatie organisatiebreed wordt ‘opgehaald’ en wordt getransformeerd in de externe en interne communicatieboodschap, met als doel het optimaliseren van de interne communicatie en het vergroten van de externe gerichtheid van de organisatie.
In de rol van adviseur (en evt. stuurgroeplid) betrokken bij (complexe) organisatiebrede vraagstukken. 
Verder tot ontwikkeling brengen van digitale communicatie met doelgroepen op basis van social media, websites en patiëntenportalen. Dit betreft o.a. de gebieden van patiëntenvoorlichting, wervende campagnes en arbeidsmarktcommunicatie.
Zorgdragen voor een kostenefficiënte bedrijfsvoering van de afdeling.
Proactief bijdragen aan de korte en lange termijn doelstellingen van Bernhoven.
Crisiscommunicatie en in overleg fungeren als woordvoerder, of adviseur media en representant van de organisatie. Je hebt eens per periode bereikbaarheidsdienst. 

De organisatie

Bernhoven is een regionaal ziekenhuis (voor de regio Oss-Maashorst-Meierijstad met een verzorgingsgebied van 280.000 inwoners), met een informeel karakter. Er zijn 2100 medewerkers werkzaam in Bernhoven maar toch voelt het kleinschalig en persoonlijk aan. De vakgroepen en afdelingen zijn kleiner, wat maakt dat de werkzaamheden voor onze medewerkers juist heel divers zijn. Variatie van werkzaamheden zorgt ervoor dat er meer flexibiliteit is en er dus ook minder strakke lijnen zijn binnen Bernhoven. Daarnaast ligt Bernhoven in een mooi natuurgebied: de Maashorst. Hier kunnen medewerkers tijdens pauzes wandelingen maken. Ook hebben we een fantastische catering waar duurzaamheid de norm is en werkt met lokale producten. Kortom een ziekenhuis waar je je gelijk thuis voelt en altijd warm wordt onthaald.

Bij Bernhoven werken we samen. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar samen is bij ons écht samen: met onze collega’s. Met onze patiënten. Met onze zorgpartners in de regio. En met zorgverzekeraars. En dát is niet zo vanzelfsprekend. Samen zetten we ons in om de allerbeste gezondheidszorg te bieden.

Dit breng je mee

Afgeronde hbo– of academische opleiding op het gebied van communicatie, aangevuld met een relevante managementopleiding.
Ervaren communicatiemanager en – adviseur  met uitstekende leidinggevende kwaliteiten in de rol van meewerkend voorman/-vrouw, verkregen binnen een grote, complexe organisatie binnen of buiten de zorg.
Grote mate van affiniteit met de werking van de moderne publieke arena en de wijze waarop online en offline zich daarbinnen tot elkaar verhouden en het vermogen om dit te vertalen naar zinvolle communicatie van Bernhoven.
Kent de verhoudingen in een complexe grote (zorg)organisatie, dan wel is in staat om zich deze snel eigen te maken.
Ervaring met woordvoerderschap en crisiscommunicatie.

Kerncompetenties
Op abstract niveau kunnen kijken naar communicatie- (en marketing)vraagstukken.
Inspirerend, enthousiasmerend en geeft ruimte aan het team, hands-on, staat voor zijn/haar keuzes en brengt ideeën en initiatieven tot concrete uitvoering, koersvast.
Verbinder en netwerker, hoogwaardig gesprekspartner/adviseur voor bestuur, management en medisch specialisten.
Coachend leider, stuurt op resultaten en ontwikkeling, geeft vertrouwen, wisselt gemakkelijk tussen leidinggeven en uitvoeren.
Evenwichtig en betrouwbaar.
Organisatiesensitief, goed gevoel voor politieke verhoudingen en individuele drijfveren.

Dit bieden wij jou

Liefde voor mensen is wat ons drijft in Bernhoven. Dat betekent ook oprechte aandacht voor jou. We geven je alle ruimte en begeleiden je waar je ons nodig hebt. Daarbij dagen we je graag uit, om voortdurend te kijken of de zorg nóg beter kan. Maar ook, voor nu en de toekomst, om te leren en te groeien. In de samenwerking met professionals binnen en buiten onze muren ben jij een onmisbare schakel. Samen vormen we één groot team. 

Wij bieden je:
Een uitdaging voor een Teammanager Communicatie in een mooi en ambitieus team waar jouw werk ertoe doet.
Een arbeidsovereenkomst voor 36 of 32 uur per week.
Inschaling vindt plaats in functiegroep 70 conform CAO ziekenhuizen (tussen de €5.093,- en €7.531,- bruto per maand op basis van 36 uur).
Vakantiegeld van 8,33%.
Een eindejaarsuitkering van 8,33% van het jaarsalaris.
Reiskostenvergoeding, conform CAO.
144 vakantie-uren en 57 persoonlijke levensfasebudgeturen (PLB) bij een fulltime dienstverband. Deze uren kun je sparen en inzetten als je levensfase daartoe aanleiding geeft.
Deelname aan het pensioenfonds PFZW.

Je standplaats is Uden, het is mogelijk om deels thuis te werken.

Solliciteren op deze vacature

Teammanager Communicatie (32-36u) – Bernhoven – Uden
Leontine Kamps
T. +31 (0) 6 24 37 45 42
E. leontine@ditislicht.nl